Domů

Město Trutnov se připojilo k Týdnu pěstounství

Pěstounství je jednou z forem náhradní rodinné péče. Náhradní rodiny pomáhají dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. V současné chvíli je v Královéhradeckém kraji téměř 240 dětí, kterým je možné zprostředkovat náhradní rodinu. Přestože počty náhradních rodičů během uplynulých let výrazně vzrostly, stále jich není dostatek.

 

Město Trutnov se připojilo v týdnu od 8. září do 13. září 2019 k pořádání Týdne pěstounství, a to ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a nestátními neziskovými organizacemi působícími v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Náhradní rodiče a jejich děti se sešli v nově otevřeném Středisku volného času v Trutnově, kde si středisko prohlédli a také si mohli vyzkoušet vše, co nabízí. Setkání bylo především příležitostí k poděkování a ocenění práce všech, kteří jsou náhradními rodiči.

 

Další aktivity na různých místech Královéhradeckého kraje přiblížily náhradní rodinnou péči širší veřejnosti, což je také jedním z hlavních cílů pořádání Týdne pěstounství.

 

Pro informace o náhradní rodinné péči můžete zcela nezávazně kontaktovat sociální pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Trutnov. Prvotní informace případným zájemcům o náhradní rodinnou péči poskytne Mgr. Irena Adamcová (tel. 499 803 161, adamcova@trutnov_cz).

     

 

za pracovníky Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov

Mgr. Adéla Cupáková, DiS.

koordinátor plánování sociálních služeb