Domů

Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

Jiné export PDF

Ratajík JiříMgr.

Telefon +420 499 803 327
Mobil +420 603 149 890
Email
Odbor (SPR) Odbor správní
Číslo místnosti 426