Domů

Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

Jiné export PDF

Cupáková AdélaMgr., DiS.

Telefon +420 499 803 168
Mobil +420 731 139 757
Email
Odbor (S) Odbor sociálních věcí
Číslo místnosti 124