Domů

Aktualizace kontaktů
(pro zaměstnance MěÚ Trutnov)

Jiné export PDF

Dědková MichaelaMgr.

Telefon +420 499 803 309
Mobil +420 735 793 913
Email
Odbor (K) Odbor kanceláře MěÚ
Číslo místnosti 341