Domů

Volby do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 05. a 06. 10. 2018

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb., ze dne 23. května 2018, o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb.pdf

Harmonogran úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 05. a 06. 10. 2018

Harmonogram úkolů a lhůt - volby do ZO 2018.pdf


tu-znak.jpg

Zveřejnění seznamu registračních úřadů, které budou přijímat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konaných 05. a 06. 10. 2018

Seznam registračních úřadů.pdf

Zveřejnění osob oprávněných k převzetí kandidátních listin volebních stran pro  volby do zastupitelstev obcí konaných 05. a 06. 10. 2018

Osoby pověřené přebírat kandidátní listiny.pdf

Zveřejnění minimálního počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konaných 05. a 06. 10. 2018

Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích.pdf

Stanovení počtu zastupitelů města Trutnova pro volební období 2018 - 2022, informace o jednom volebním obvodu města Trutnova.

Oznámení o počtu členů zastupitelstva města Trutnova.pdf

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počtu prostourů pro úpravu hlasovacích lístků

Stanovení počtu členů OVK a prostorů pro úpravu.pdf

Informace o losování čísel hlasovací lístků, kterým budou označeny pro volby do zastupitelstev obcí 

       Informace o termínu losování.pdf

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf

Oznámení starosty o prvním zasedání okrskových volebních komisí a o školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí

Oznámení o 1. zasedání OVK.pdf

Přehled zaregistrovaných volebních stran a jejich pořadí určené losem

Přehled a pořadí volebních stran.pdf

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva města Trutnova 

Vyhrazení plochy pro výlep.pdf

Oznámení starosty města Trutnova o době a konání voleb do Zastupitelstva města Trutnova

Oznámení starosty o době a místě konaní voleb.pdf


Vzory formulářů ke stažení

KL polit_stran_hnutí.doc
KL_koalice polit_stran_hnutí.doc
KL_nezávislý_kandidát.doc
KL_sdružení polit_stran_hnutí_nezavislý_kandidáti.doc
KL_sdružení_nezávislých_kandidátů.doc
Petiční listina.doc
Prohlášení kandidáta.doc

       Prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury.doc
       Prohlášení zmocněnce o odvolání kandidáta.doc