Domů

 Aktuální mapa volebních okrsků

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24.05.2019 a 25.05.2019 

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 9/2019 Sb., ze dne 8. ledna 2019, o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do EP

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.05.2019 a 25.05.2019

Harmonogram

Znak-bm.jpg

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení starosty o prvním zasedání okrskových volebních komisí a o školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 

Oznámení o 1. zasedání OVK

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu 

Vyhrazení plochy pro výlep

Oznámení starosty města Trutnova o době a konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení starosty o konání voleb do EP

Přehled telefonních spojení do volebních místností ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Trutnov

Telefonní spojení obce
Telefonní spojení Trutnov

Formuláře ke stažení:   

Žádost o voličský průkaz 

Voličský průkaz - plná moc

Žádost o zápis a přenesení údajů do seznamu voličů     

Informace pro voliče který se přestěhoval po 14.04.2019