Domů

Oznámení o měřických pracích na státních hranicích s Polskou republikou

Oznámení (viz příloha).

oznámení_o_měřických_pracích.pdf