Domů

DSO Královská věnná města

Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města vyhlašuje termín valné hromady, zveřejňuje závěrečný účet za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 (viz příloha).

Oznámení VH_23.5.2019.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (1).pdf

Závěrečný účet KVM 2018.pdf