Domů

Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.11.2019 05.11.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 176/19
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 10.10.2019
Křivková Hana
07.10.2019 07.10.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 161/19
MFK Trutnov, z. s., ze dne 03.10.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 177/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
30.09.2019 30.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 178/19
SK Horní Staré Město, z. s., ze dne 26.09.2019
Křivková Hana
18.09.2019 18.09.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 1/2019
Bojiště s.r.o., ze dne 18.09.2019
Daňková Ilona
23.07.2019 23.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 152/19
HC TRUTNOV, z. s., ze dne 17.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 143/19
Bene Dance Art Team, z. s., ze dne 18.07.2019
Křivková Hana
19.07.2019 19.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 150/19
Fotbalový klub Poříčí u Trutnova, z. s., ze dne 15.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 144/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 153/19
Olfin Car Ski team, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 139/19
TJ Jiskra Bohuslavice nad Úpou, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
16.07.2019 16.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 154/19
Hokejový klub DRACI, z. s., ze dne 09.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 145/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 146/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
02.07.2019 02.07.2022 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 149/19
SPARTAK TRUTNOV, z. s., ze dne 01.07.2019
Křivková Hana
1 3 4 5 6 10      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
27.11.2019 13.12.2019 pdf Uložení písemnosti - pan Miroslav Ondráško
Uložení písemnosti - pan Miroslav Ondráško, nar. 1955, bytem V Domcích 122, Trutnov
Myslivcová Iva
26.11.2019 12.12.2019 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Luboš Ptáček
Okresní soud v Hradci Králové oznamuje uložení písemnosti pro adresáta: Luboš Ptáček (viz příloha)
Brettschneiderová Monika DiS.
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
10.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 104188-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3012 a na místních komunikacích - ul. Žižkova, Husova a náměstí T. G. Masaryka v obci Úpice
Myslivcová Iva
10.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 101356-2019
Oznámení návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ulicích Česká, Vítězslava Nováka, Na Záduší, Šárka, Libušinka, Jiráskovo nám., Procházkova, Vítězslava Nováka, Bendlova, Blanická, Křížkovského, Na Nivách, Národní, náměstí Hraničářů, K Červenému kopci, v obci Trutnov, část obce Střední Předměstí a část Dolní Předměstí, v souvislosti se změnami organizace dopravy v lokalitě Česká čtvrť
Grundmannová Petra
09.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 103424-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, částech obce Střední Předměstí a Dolní Předměstí, ul. Česká, Vítězslava Nováka, Na Záduší, Šárka, Libušinka, Jiráskovo náměstí, Procházkova, Bendlova, Blanická, Křížkovského, Na Nivách, Národní, náměstí Hraničářů a K Červenému kopci
Myslivcová Iva
09.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 103327-2019
Zahájení územního řízení: Výstavba sítě elektronických komunikací /Šestidomí/ v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí
Myslivcová Iva
06.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 102020-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a parkovacích plochách parkoviště Zelený potok v obci Pec pod Sněžkou
Myslivcová Iva
06.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 103130-2019
Oznámení návrhu opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a parkovacích plochách parkoviště Zelený potok v obci Pec pod Sněžkou
Myslivcová Iva
05.12.2019 27.12.2019 Veřejná vyhláška 102554-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Trutnov, částech obce Vnitřní Město a Horní Předměstí - Silvestrovský ohňostroj 2019
Myslivcová Iva
05.12.2019 20.12.2019 Veřejná vyhláška - ochranné pásmo vodního zdroje
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje Stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vodního zdroje RTK-1, Rtyně v Podkrkonoší, lokalita Krákorka
Síč Tomáš
03.12.2019 19.12.2019 Veřejná vyhláška 101696-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/30022 v obci a k.ú. Lampertice, pro označení úseku se sníženou rychlostí projíždějících vozidel
Grundmannová Petra
29.11.2019 17.12.2019 Veřejná vyhláška 101169-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město, ul. Dlouhá a Horská
Myslivcová Iva
28.11.2019 17.12.2019 Veřejná vyhláška 97740-2019
Opatření obecné povahy: Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30110 v obci Chvaleč
Myslivcová Iva
26.11.2019 12.12.2019 Veřejná vyhláška 99911-2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Trutnov, část obce Dolní Předměstí, ulice K Lázním, ulice Přerušená a parkovací plochy u prodejny Lidl - doplnění stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení v souvislosti s dokončením výstavby nové prodejny Lidl
Grundmannová Petra
25.11.2019 13.01.2020 pdf Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Horní Olešnice Hospodková Michaela
04.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - doplnění, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
Síč Tomáš
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - opatření proti kůrovci
Síč Tomáš
1       ››
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
20.11.2019 27.02.2020 pdf Záměr města - obecné zveřejnění - uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí k p.p. 50/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova - usnesení RM 23-2019.pdf
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 18. listopadu 2019
Možíšová Blanka
04.07.2019 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 3 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
11.12.2019 27.12.2019 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení PV 22-2019
Usnesení porady vedení ze dne 10. prosince 2019.
Šitinová Dagmar
04.12.2019 20.12.2019 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 24-2019
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 2. prosince 2019
Možíšová Blanka
27.11.2019 13.12.2019 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 21-2019
Usnesení porady vedení ze dne 25. listopadu 2019.
Šitinová Dagmar
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.12.2019 23.12.2019 pdf 32 Jihoslovanská _Strnadová.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
05.12.2019 23.12.2019 pdf 494 nám Horníků_převod NS.pdf
Převod nájemní smlouvy
Machová Blanka
05.12.2019 23.12.2019 pdf 15 Krakonošovo nám _SUNNY ON-LINE.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
05.12.2019 23.12.2019 pdf 667 Dlouhá _Stachelberg.pdf
Pronájem nebytových prostor
Machová Blanka
17.07.2019 pdf Pronájem nebytových prostor_starší nabídky 2019-07-17.pdf
Pronájem prostor - starší nabídky
Machová Blanka
23.05.2018 pdf ŽÁDOST o nebytové prostory - mimo VŘ od 25.05.2018.pdf
Formulář žádosti
Machová Blanka
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 6095/19-126
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává usnesení o odročení dražby movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 20190351
PROKONZULTA, a.s. vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 5348/17-354
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
05.12.2019 20.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 6170/19-197
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 10145/18-281
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 7441/18-132
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 10773/14-508
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 5612/19-65
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 083 EX 76/19-42
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 1831/16-673
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 211 EXD 3/19-1
Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán, Exekutorský úřad Pardubice, vydává dražební vyhlášku o elektronické dražbě nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
03.12.2019 18.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 181 EX 10665/14-523
Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, vydává dražební vyhlášku o dražbě movitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
26.11.2019 13.12.2019 pdf Dražební vyhláška č.: 193 EX 337/15-76
Soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková, Exekutorský úřad Znojmo, vydává usnesení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
Brettschneiderová Monika DiS.
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
09.12.2019 09.01.2020 pdf Záměr_85-2019_prodej_pozemku.pdf
Záměr č. 85/2019 - prodej nemovité věci Královéhradeckého kraje - pozemku: st. p. č. 2933 o výměře 70m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obec Trutnov
Ryšavá Martina
05.12.2019 31.12.2019 pdf Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření_SOVK
Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření za rok 2019
Majerová Kristina
05.12.2019 27.12.2019 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov
Morávková Eva
21.11.2019 12.12.2019 pdf Aukční vyhláška_011_2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje aukční vyhláškou č. HTU/011/2019 elektronickou aukci (viz příloha)
Majerová Kristina
18.09.2019 31.12.2019 pdf SOVK_Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
Majerová Kristina
28.08.2019 31.12.2019 Povinné čipování psů Síč Tomáš
05.06.2019 31.12.2019 pdf Oznámení_DSO Královská věnná města
Oznámení Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města o povinně zveřejňovaných dokumentech (viz příloha).
Majerová Kristina
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela