Domů

 
Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosi s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury dle Zákona č. 240/2000 Sb. v § 2 a.
  

Jana Suchánková
odd. sekretariátu vedení