Domů

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: podatelna@trutnov_cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou adresovaných městu Trutnovu a jeho orgánům.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv do elektronické podatelny města Trutnova:
Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je elektronická značka elektronické podatelny nebo zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena, identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry datových zpráv přijímaných elektronickou podatelnou města Trutnov:
formáty přijímaných souborů:
*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
*.pdf (Portable Document Format)
*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)
*.txt (prostý text)
*.rtf (Rich Text Format)
*.doc/docx (MS Word Document)
*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
*.odt (Open document Text)
*.ods (Open document Spreadsheet)
*.odp (Open document Presentation)
*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
*.png (Portable Network Graphics)
*.tif/tiff (Tagged Image File Format)
*.gif (Graphics Interchange Format)

Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritiku. Bližší informace o elektronickém podání najdete v článku na úřední desce "Doručování datových zpráv"


Pro zaslání Vaší zprávy využijte prosím následující odkaz:

Elektronické podání

nebo email

podatelna@trutnov_cz