Domů

informace_m.gif

Žádosti o informace v roce 2019
(stav ke dni 22. ledna 2019) 
 

1. A. D., 500 03 Hradec Králové
Věc: Poskytnutí informace – týkající se počtu přestupků v dopravě, zaznamenaných stacionárním radarem nebo úsekovým měřením za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a za rok 2018 do 30.10.2018. Dále za tato uvedená období výši uložených pokut a výši vymožených částek (včetně souvisejících poplatků). Informace o počtu přestupků, uložených pokutách a vymožených částkách byla žadateli poskytnuta v souladu se žádostí e-mailem, a to v rozsahu: rok 2014 – 1.848 přestupků, rok 2015 – 21.460 přestupků, rok 2016 – 17.725 přestupků, rok 2017 – 11.839 přestupků, rok 2018 – do 31.10.2018 – 9.111 přestupků. Výše uložených pokut: rok 2014 částka nebyla sledována samostatně, je zahrnuta mezi ostatními uloženými pokutami, rok 2015 – pokuty 2.306.400 Kč + náklady řízení 751.000 Kč, rok 2016 – pokuty 3.598.300 Kč + náklady řízení 1.118.000 Kč, rok 2017 – pokuty 1.972.000 Kč + náklady řízení 583.000 Kč, rok 2018 – do 31.10.2018 – pokuty 1.379.000 Kč + náklady řízení 17.000 Kč. Celková výše uhrazených pokut (jak ve správním řízení, tak případně následným vymáháním) činí za dobu provozu radaru v Mladých Bukách částku 46,252.675 Kč, v členění na roky: rok 2014 – 1.649.010 Kč, rok 2015 – 17,628.066 Kč, rok 2016 – 15,670.597 Kč, rok 2017 – 11,305.002 Kč, za rok 2018 ještě není statistika k dispozici.

2. B. A. M. P., Dr. h. c., Tuchoměřice, PSČ 252 67
Věc: Poskytnutí informace – zda MěÚ Trutnov v minulosti využil služeb moderátora P. V., ať jako zpěváka, moderátora či v jiné roli. Dále jaký počet obyvatel mělo město Trutnov k 31.12.2018. Informace o tom, že s uvedenou osobou neuzavřelo město Trutnov žádnou smlouvu a počet jeho obyvatel byl ke dni 31.12.2018 dle evidence obyvatel 31.160, byla poskytnuta žadateli e-mailem v souladu s jeho žádostí.

3. O. K., Kroměříž, PSČ 767 01
Věc: Poskytnutí informace – týkající se podaných a realizovaných projektů městem Trutnov v letech 2015 – 2018 (v mil. Kč), včetně případně poskytnutých dotací a jejich výše. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.

4. AMA, s.r.o., Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec 1
Věc: Poskytnutí informace – týkající se investičních plánů města Trutnova na roky 2019 až 2022. Informace byla žadateli poskytnuta e-mailem v souladu s jeho žádostí.