Domů


Zřizovací listiny příspěvkových organizací

Galerie města Trutnova
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Dodatek č.2 - Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas

Turistické informační centrum TIC
Dodatek č. 1 - zřizovací listiny Turistického informačního centra Trutnov

Domov pro seniory Trutnov
Mateřská škola, Trutnov
Městské jesle Trutnov
Pečovatelská služba Trutnov
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Středisko volného času, Trutnov
Základní škola kpt.Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
ZŠ pro žáky se spec. poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Základní umělecká škola Trutnov