Domů

Výroční zpráva rok 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.
Počet podaných žádostí o informace: 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2001 podáno celkem sedm písemných žádostí o informace. Dotazy byly zaměřeny především na územní plán města Trutnova.
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2001 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informace.
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informací nebyla v roce 2001 podána správní žaloba k soudu, ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí.
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2001 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
Další informace vztahující se 
k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Dne 9. srpna 2000 byla do provozu uvedena informační recepce, kde je mimo jiné vyřizována převážná část ústních žádostí o poskytnutí informací.
2. Na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou v samostatné sekci zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb, které jsou průběžně aktualizovány.
3. Město Trutnov zveřejňuje informace o stavu znečištění ovzduší ve městě na základě vlastní iniciativy již od roku 1994. Tyto informace jsou získávány z automatického imisního monitoringu ovzduší. Informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím světelného panelu v přízemí budovy MěÚ a od roku 2000 také prostřednictvím internetových stránek města Trutnova.
4. Od 1. října 2001 byla v souladu s nařízením vlády ČR č. 304/2001 Sb. zřízena nová oficiální mailová adresa  podatelna@trutnov_cz , která slouží pro příjem spisů v elektronické formě pro město Trutnov a jeho orgány.
Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
V Trutnově dne 15.01. 2001Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001
O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE
ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

01_pergamen.gif

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Trutnov jako povinný subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí o informace.

Počet podaných žádostí o informace: 
Dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo v roce 2001 podáno celkem sedm písemných žádostí o informace. Dotazy byly zaměřeny především na územní plán města Trutnova.

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
V roce 2001 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informace.

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí města Trutnova o neposkytnutí informací nebyla v roce 2001 podána správní žaloba k soudu, ani nebylo v takovéto věci vydáno soudní rozhodnutí.

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
V roce 2001 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

 

Další informace vztahující se k uplatňování výše uvedeného zákona:
1. Dne 9. srpna 2000 byla do provozu uvedena informační recepce, kde je mimo jiné vyřizována převážná část ústních žádostí o poskytnutí informací.

2. Na internetových stránkách města Trutnova www.trutnov.cz jsou v samostatné sekci zveřejněny informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb, které jsou průběžně aktualizovány.

3. Město Trutnov zveřejňuje informace o stavu znečištění ovzduší ve městě na základě vlastní iniciativy již od roku 1994. Tyto informace jsou získávány z automatického imisního monitoringu ovzduší. Informace jsou občanům poskytovány prostřednictvím světelného panelu v přízemí budovy MěÚ a od roku 2000 také prostřednictvím internetových stránek města Trutnova.

4. Od 1. října 2001 byla v souladu s nařízením vlády ČR č. 304/2001 Sb. zřízena nová oficiální mailová adresa  podatelna@trutnov_cz , která slouží pro příjem spisů v elektronické formě pro město Trutnov a jeho orgány.

 

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
V Trutnově dne 15.01. 2001