Domů

V trutnovských školách mají napilno i přes prázdniny

Čtyřem trutnovským základním školám se podařilo získat dotaci z IROP na nové a moderní vybavení, které vyjde na téměř 44,5 milionů korun. Díky tomu vznikne např. multimediální učebna, venkovní třídy či pracoviště pro 3D tisk. Město se na realizaci projektů podílí předfinancováním veškerých nákladů. Evropská dotace následně pokryje téměř 34 milionů.

Celkem čtyři základní školy v Trutnově úspěšně zažádaly o dotaci v rámci projektu IROP, konkrétně Výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“. Jde o školy Rudolfa Frimla, Mládežnickou, Komenského a Náchodskou. „Jedná se o velké projekty, které jsou zároveň finančně náročné, ovšem výsledkem bude moderní vybavení tříd. Myslím si, že prostředky vložené do vzdělávání trutnovských dětí jsou vždy dobrá investice,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Podmínkou získání dotace však bylo předfinancování projektu, což vedení města zajistilo. Až po realizaci všech aktivit bude dotace zpětně vyplacena.

Každá škola žádala v rámci výzvy o finanční prostředky na jiný projekt tak, aby co nejlépe pasoval na potřeby dané školy. A co všechno díky dotaci vznikne?

ZŠ Rudolfa Frimla

V rámci projektu „Poznáváme svět“ budou ve škole vybudovány 3 odborné učebny (multimediální, jazyková, přírodovědná), bude řešena bezbariérovost a celková konektivita školy a úplně novou podobu dostane atrium s venkovní učebnou. „Náklady se nakonec vyšplhaly na 17,75 milionů korun, z nichž zaplatí město 2,9 milionu korun a zbytek pokryje dotace. Věřím, že našim žákům i učitelům poskytnou nové odborné třídy výrazně modernější a kvalitnější zázemí pro výuku,“ říká Jitka Libřická, ředitelka školy.

ZŠ Mládežnická

Již od ledna probíhá v rámci projektu „Techtle mechtle s technikou a mechatronikou na ZŠ“ přestavba školních dílen. Vedle nově vybavené klasické univerzální dílny vznikne moderní dílna rozdělená na tři části - projekční studio vybavené počítači, tablety a robotickými systémy, pracoviště pro 3D tisk a na strojovou část moderní dílny vybavenou školními frézkami. Žáci tak budou mít možnost vyzkoušet si a pochopit propojení moderních technologií s výrobou. „Naším cílem je mimo jiné zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, a to v oblasti technických a řemeslných oborů, v práci s digitálními technologiemi, v oblasti přírodních věd a v komunikaci v cizích jazycích,“ vysvětluje ředitel školy, Zdeněk Géc. Dále zde budou realizovány aktivity, které zlepší podmínky ve škole a okolí. Bude řešena bezbariérovost hlavního vchodu do budovy školy, ale i ve vnitřních prostorách. Dojde k úpravě venkovních prostor, které bezprostředně navazují na prostory dílen a vznikne nové oddychové, relaxační místo, které zároveň poslouží jako venkovní učebna. Velký posun pak pro školu znamená nadstandardní řešení vnitřní konektivity. Předpokládané konečné náklady na realizaci aktivit na ZŠ Mládežnická činí 13 milionů korun, z nichž 2,3 milionu korun uhradí město.

zs-mla-dez-nicka-.jpg

zs-mla-dez-nicka-2.jpg

ZŠ Komenského

V rámci projektu „Objevitelé potřebují moderní školu“ vybudujeme venkovní zelenou učebnu, dále již nyní probíhají podlahové práce, instalační práce na zajištění konektivity a pořizujeme nové vybavení učeben,“ říká Petr Horčička, ředitel školy. Podíl města Trutnova činí téměř 600.000 Kč.

ZŠ Náchodská

Naše škola získala finanční prostředky na kompletní rekonstrukci odborné učebny chemie a fyziky, na vybudování spojovací lávky (tunelu) mezi hlavní budovou školy a školní jídelnou a na částečnou rekonstrukci a zateplení malé tělocvičny, původní Sokolovny z roku 1912,“ vysvětluje Zdeněk Švarc, ředitel školy a dodává, že „naše škola byla podpořena jednak z prostředků EU ve výši 4,8 milionu korun a jednak z prostředků zřizovatele, tedy města Trutnova ve výši 6,9 milionu korun.“

 

 

TZ - V trutnovských školách mají napilno i přes prázdniny.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz