Domů

dalnice.jpg

Územní řízení – D11 1109 Trutnov – Státní hranice

Dokumentace pro územní řízení, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených
orgánů jsou vzhledem k velikosti obsahu, dostupné na našem google disku.

 

Petr Kotlovský, Bc.
vedoucí Odboru výstavby