Domů

Upozornění - nebezpečí úrazu při pádu stromů

V důsledku orkánu Sabine došlo v lokalitě Lesopark i v ostatních částech příměstských lesů k vyvrácení a rozlámaní většího množství stromů. Z důvodu setrvalých zhoršených povětrnostních podmínek hrozí pády dalších stromů a rozlámaných větví. Doporučujeme nevstupovat do takto zasažených lokalit!!! Hrozí zvýšené riziko vzniku úrazu!!!

Do konce tohoto týdne se budeme snažit zabezpečit průchod po lesních cestách, ale nadále nebude bezpečné vstupovat přímo do lesních porostů.

Děkujeme za pochopení.