Domů

Trutnovští dobrovolní hasiči mají novou zbrojnici

irop-cz-ro-b-c-rgb.png

Rok po zahájení stavby zcela nového moderního zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů z Horního Starého Města v Trutnově byla nová zbrojnice slavnostně otevřena. Radnice na tuto akci získala dotaci, jež pokryje 90 % celkových uznatelných nákladů.

zbrojnice-2.jpg

V Trutnově v pátek 16. srpna slavnostně otevřeli novou hasičskou zbrojnici, která bude sloužit dobrovolným hasičům z Horního Starého Města. „Původní zbrojnice již byla pro potřeby sboru nevyhovující, a tak jsme hledali způsob, jak jim vybudovat nové zázemí. Nejprve jsme vykoupili pozemky od soukromého majitele a poté využili možnosti získat dotaci z Evropské unie,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

zbrojnice-1.jpg

Projekt nové zbrojnice vytvořil architektonický ateliér TENET, s. r. o., výběrové řízení na dodavatele stavby pak vyhrála společnost Stavebně dopravní Trutnov, s. r. o. Samotná stavba byla zahájena na konci července loňského roku. Předání hotového díla proběhlo 26. července letošního roku. V průběhu došlo k několika úpravám. „Nejzásadnější změna v průběhu realizace se týkala způsobu vytápění. Původně jsme chtěli vybudovat teplovodní přípojku, ovšem kvůli komplikovanému křížení stávajících inženýrských sítí, jsme nakonec přistoupili k vytápění tepelným čerpadlem,“ vysvětluje Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města. Dále musel být původní projekt upraven, kvůli odvolání občanského sdružení Biokontakt, z. s., jež se týkalo nesouhlasu s pokácením vzrostlého stromu. „Jelikož se zmíněným občanským sdružením nebylo možné dosáhnout smírné dohody, rozhodli jsme se přepracovat projektovou dokumentaci tak, aby byl objekt požární zbrojnice umístěn mimo vzrostlý strom, který tak mohl zůstat zachován. Doufejme, že v budoucnu tento strom novou zbrojnici nijak nepoškodí,“ dodává trutnovský starosta.

Nová zbrojnice poskytne hasičům moderní zázemí pro široký záběr jejich činností. Mají zde kompletně vybavenou školicí místnost, sociální zázemí a garážové stání pro tři hasičská vozidla. V současné době vedení města jedná o řešení, jak naložit s původní hasičskou zbrojnicí, která stojí v těsné blízkosti té nové.

Celkové náklady projektu, tj. stavba, inženýrské činnosti, projektové dokumentace apod. dosáhly částky 25.906.657 Kč. Celková dotace z EU, zhruba 90 % způsobilých nákladů, by pak měla činit 22.650.000 Kč.

 zbrojnice-3.jpg

TZ - Trutnovští dobrovolní hasiči mají novou zbrojnici.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz