Domů

Transformace trutnovských sportovišť dostává konkrétní podobu

Na poslední letošní schůzi schválili zastupitelé Trutnova vytvoření nové společnosti Správa sportovišť Trutnov, s.r.o., která převezme od TJ Lokomotiva Trutnov správu sportovních areálů. Tímto krokem dojde k oddělení správy sportovišť od financování sportovních oddílů, které bude mít dál na starosti Lokomotiva.

„Hlavním důvodem založení nové společnosti je zajištění lepšího a přehlednějšího financování sportu v Trutnově. Oddíly tímto krokem v žádném případě dotčeny nebudou, naopak by se měly dočkat spravedlivějšího přístupu k financím. Průhledněji budou vynakládány i prostředky na renovaci a správu sportovních areálů,“ sdělil starosta Ivan Adamec.

Vytvoření společnosti Správa sportovišť Trutnov je prvním krokem k transformaci, v příštím roce dojde k postupnému předávání sportovišť pod správu nového subjektu. V některých případech, kdy byla například poskytnuta dotace na renovaci sportoviště, bude nutné vyřešit i složitější majetkoprávní vztahy. Podle vyjádření starosty je to však záležitost, která převodu nebrání.

Správa sportovních areálů byla na Lokomotivu převedena v devadesátých letech. Od té doby se rozrostla sportoviště i počet oddílů a společné financování začalo být spíše překážkou. Město údržbu sportovních areálů každoročně dotuje ze svého rozpočtu, letos částkou 15 milionů Kč na pokrytí části nákladů. Zbývající část hradí Lokomotiva z provozu sportovních zařízení. Do nich spadá areál Na Nivách, koupaliště, krytý bazén, zimní a atletické stadiony, tenisové kurty či kuželna. Náklady na údržbu a opravy přitom každoročně rostou.  


Ke stažení:

TZ - Transformace trutnovských sportovišť dostává konkrétní podobu.doc


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz