Domů

Sociální reforma I. - co se změní od ledna 2012

Změny v sociálním systému, které vláda označuje jako Sociální reformu I., začnou platit od Nového roku. Přinášejí řadu novinek, na které se musí městské úřady a úřady práce připravit v rekordně krátkém čase. Zde je přehled hlavních změn, které na příjemce dávek čekají.


Jednotné výplatní místo

Pilířem sociální reformy je jednotné výplatní místo, na kterém dojde ke sjednocení výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Jejich vyřizováním bude pověřen Úřad práce. Na kterémkoliv ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, bude od nového roku možné vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávek pro osoby se zdravotním postižením. Spojením výplatních míst dojde k ukončení části této agendy na městských úřadech.

Karta sociálních systémů

Karta bude sloužit zejména k identifikaci osoby na úřadě, ale také k přehledu o čerpaných dávkách přes internet a bude s ní možné i platit. U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky se všemi jejími výhodami. Podobný systém funguje v řadě evropských zemí i v USA. Hlavním cílem zavedení karty je omezení zneužívání sociálních dávek a modernizace systému. V současnosti vyplácejí dávky tři různé úřady třemi platebními způsoby, což významně prodražuje správu systému. Nezbytným krokem pro spuštění karet je sloučení výplat dávek do jednoho místa, jak je popsáno v předchozím bodu.

Rodičovský příspěvek

Od ledna mohou rodiče volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku je možné průběžně měnit jednou za 3 měsíce. Příspěvek získají rodiče i tehdy, když dítě umístí do školky. Cílem je, aby se rodiče mohli snadněji vracet na trh práce a zvýšily se tak jejich šance na další budování pracovní kariéry.

Nezaměstnanost

Sociální reforma nemění výši podpory v nezaměstnanosti ani délku doby pro její vyplácení. K nároku na podporu však dojde až po uplynutí zákonné doby odstupného. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci odstupné nedá, vyplatí kompenzaci ve výši 65 % odstupného Úřad práce a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli. Uchazeč o zaměstnání, který bude veden v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, bude muset vykonávat veřejnou službu v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence. Lepší zaměstnanost by měla přinést větší spolupráce státu a pracovních agentur. Zpřísní se také postihy za práci na černo.

Podpora OZP

Pro osoby se zdravotním postižením přinášejí změny zejména zjednodušení spektra dávek. Nově budou poskytovány pouze dvě dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Jejich výplata je zajištěna na Úřadu práce. Cílem opatření je zjednodušení celého systému a jeho zefektivnění pro samotné příjemce. Dojde také ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny a chráněného pracovního místa. Nově bude zaveden institut asistenta sociální péče, jehož smyslem je zajistit péči v místech, kde to jinak není možné.


Novinky pro příjemce sociálních dávek v Trutnově

Zmíněná změna výplatního místa znamená první zásadní novinku. Vyplácením nepojistných sociálních dávek v Trutnově bude od ledna pověřen Úřad práce. Výplatní místo v Žacléři, kde nedávno došlo k napadení úředníka, bude zrušeno a tamní příjemci budou muset za dávkami cestovat do Trutnova. Žadatelé z okolních obcí, kde dosud vyplácel dávky obecní úřad, budou muset dojíždět také do Trutnova. Nové prostory vzniknou v přízemí v levém křídle budovy v Horské ulici čp. 5. Zachováno však zůstane výplatní místo v Úpici a Hostinném, kde agendu rovněž převezmou úřady práce.

„Na stěhování agendy stát příliš mnoho času nevyčlenil. Zákon je čerstvě podepsaný a Úřad práce má tudíž jen pár týdnů na stěhování lidí, kanceláří i vybavení a zprovoznění celého systému v nových prostorách. Vše se musí stihnout v rekordně krátkém čase, takže v lednu bude ze strany příjemců nezbytná velká dávka trpělivosti, než si celý systém tak říkajíc sedne,“ sdělil tajemník Městského úřadu Trutnov Zdeněk Nýdrle.

Pracovníkům městského úřadu byl nabídnut přechod na nové pracoviště, takže je pravděpodobné, že se příjemci dávek budou dál setkávat se stejnými tvářemi. Pokud by měl mít systém nějaké technické potíže, žadatelé v žádném případě o dávky nepřijdou. V nejhorším případě budou úředníci podle slov ředitele ÚP vypisovat poštovní složenky nebo vše řešit jinou cestou pro hladký průběh přechodu na nový systém.

Podrobnější popis dílčích oblastí sociální reformy najdete na http://socialnireforma.mpsv.cz.


Ke stažení:

TZ - Sociální reforma I.doc
Příprava nových kanceláří.jpg
Kulatý stůl na ÚP.jpg

Ředitel ÚP Mgr. Masopust.jpg


Kontakt pro komunikaci s médii
Ing. Veronika Svobodová
vedoucí oddělení pro styk s veřejností
tel. 499 803 309, 603 415 825
e-mail: svobodova.veronika@trutnov_cz