Domů

Radnice chystá regeneraci Lípového náměstí v Poříčí

Trutnovská radnice se chystá regenerovat Lípové náměstí v Poříčí. Návrhy na úpravu veřejných prostor předložili celkem čtyři autoři. Všechny budou pro veřejnost vystaveny jak v Poříčí, tak na městském úřadě. Veřejná beseda, kde budou podrobněji prezentovány, se uskuteční ve středu 30. ledna.    

V návaznosti na projekt Městské zásahy Trutnov z roku 2016 se trutnovská radnice rozhodla pro kompletní regeneraci Lípového náměstí v Poříčí. „Řešíme regeneraci veřejného prostoru s návazností na nejbližší okolí. Předmětem je jak úprava stávajícího parku, tedy veřejné zeleně, mobiliáře a cest pro pěší, tak současně i regulace dopravy a parkování v okolí kostela sv. Petra a Pavla a návrh na umístění autobusových zastávek,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Návrhy na úpravu náměstí předložili čtyři místní architekti, a to Ing. arch. Michal Rouha, Ing. arch. Pavel Tomek, Ing. arch. Jan Veisser a Ing. arch. Jaroslav Voceďálek. Pro jejich odborné posouzení byla Radou města Trutnova jmenována komise složená jak ze závislých, tak z nezávislých členů. „Při hodnocení jsme kladli důraz na komplexnost řešení a architektonickou kvalitu návrhů. Protože v průběhu let se z náměstí stal defacto park, zvažovali jsme, do jaké míry je tento stav žádoucí zachovat a jaký mají jednotlivé návrhy potenciál pro oživení tohoto městského prostoru. Každý z autorů zvolil odlišný přístup, a tak jsme měli z čeho vybírat,“ upřesňuje Michal Rosa, předseda hodnotící komise. Odborná hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější návrh od Ing. arch. Jana Veissera, který následně doporučí Radě města Trutnova k projednání.

Se všemi čtyřmi návrhy se také může seznámit trutnovská veřejnost. „Návrhy budou od 28. ledna do 31. ledna vystaveny v základní škole v Poříčí denně od 14:00 do 18:00 a poté následující týden, od 4. února do 8. února, budou k vidění v hale Městského úřadu Trutnov,“ dodává Ivan Adamec. Ve středu 30. ledna od 17:00 navíc proběhne v budově Základní školy Náchodská v Poříčí veřejná prezentace všech návrhů a diskuze s jejich autory.

O vítězném návrhu rozhodne na svém jednání Rada města Trutnova. Následně bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění povolovacích dokladů pro realizaci a autorský dozor. „Po dokončení projektové dokumentace a za předpokladu schválení potřebných finančních prostředků ze strany Zastupitelstva města Trutnova vybereme dodavatele stavby a zahájíme realizaci,“ uzavírá Ivan Adamec. Předpokládané náklady na regeneraci náměstí se pohybují ve výši 25 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, nového náměstí by se trutnovští obyvatelé mohli dočkat již v roce 2021.

 l-pov-n-m-st-jan-veisser-web.jpg

l-pov-n-m-st-jan-veisser-2-.jpg

l-pov-n-m-st-jan-veisser3-web.jpg

TZ - Radnice chystá regeneraci Lípového náměstí v Poříčí.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz