Domů

Rada města ocenila handicapované sportovce ze stacionáře

Sportovní oddíl při Stacionáři mezi mosty Trutnov získal ocenění Rady města Trutnova za úspěšnou reprezentaci města ve sportovních soutěžích pro handicapované. Sportovci ze stacionáře dosáhli skvělých výsledků v plavání, stolním tenise, boccie či přespolním běhu.   

cena-pro-staciona-r-.jpg

Stacionář mezi mosty Trutnov, který zajišťuje denní péči pro osoby s lehkým až středním mentálním či kombinovaným postižením a pro seniory, má svůj registrovaný sportovní oddíl. Klienti stacionáře se během roku účastní mnoha turnajů a závodů v nejrůznějších sportech. „Naši sportovci se na závodní úrovni věnují boccie, plavání, přespolnímu běhu a stolnímu tenisu. Do příštích let je v plánu zúčastnit se soutěží v běžeckém lyžování, kuželkách, atletice a cyklistice. Každá soutěž má svou dobrou sportovní úroveň a většinou se koná pod hlavičkou některé ze sportovních asociací pro handicapované,“ vysvětluje Renata Bezděková, ředitelka stacionáře.

Rada města Trutnova se na základě doporučení Komise pro sport a využití sportovních zařízení rozhodla úspěchy handicapovaných sportovců ze stacionáře ocenit. „Mezi jejich nejlepší výsledky patří 1. místo, dvě 2. místa a tři 3. místa na MČR v plavání v Liberci, dále 4. místo v 1. lize v boccie, či 5. místo na MČR ve stolním tenise v Hradci Králové. Na mistrovství republiky v Jablonci nad Nisou dokonce vybojovali 1. místo a 2. místo v přespolním běhu,“ uvádí Tomáš Hendrych, místostarosta města a předseda sportovní komise.

Úspěšní reprezentanti převzali ocenění od vedení města v pondělí 7. října na slavnostním předávání na Staré radnici. Jako poděkování obdrželi také finanční odměnu ve výši 10. 000 Kč. „Úroveň společnosti se nepozná podle toho, jak se stará o své nejslabší, ale podle toho, jak je dokáže začlenit do společnosti a do běžného života. Sportovní oddíl při stacionáři je jasným důkazem, že tady v Trutnově se nám to daří a já moc děkuji všem, kteří se o to zasluhují,“ uzavírá Ivan Adamec, starosta města Trutnova.  

 cena-pro-staciona-r-3.jpg

cena-pro-staciona-r-4.jpg

cena-pro-staciona-r-2.jpg

Foto: Miloš Šálek

TZ - Rada města ocenila handicapované sportovce ze stacionáře.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz