Domů

 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Trutnova

konaném 5. listopadu 2018 byl zvolen starosta města,
místostarostové a ostatní členové Rady města Trutnova.

Vedení města

starosta

Mgr. Ivan Adamec

místostarosta

Mgr. Tomáš Eichler

místostarosta

Mgr. Tomáš Hendrych

  

Rada města Trutnova

Mgr. Ivan Adamec

ODS

Mgr. Tomáš Eichler

Piráti a nezávislí

Mgr. Tomáš Hendrych

Volba pro město Trutnov

Mgr. Petr Horčička

Sdruž.pro Tr.s podpor. hn.STAN

Mgr. Radek Horák

ODS

Bc. Kateřina Hůlková

Piráti a nezávislí

Mgr. Pavel Káňa

ODS

MgA. Libor Kasík

ODS

MUDr. Jozef Kochan

ODS

Ing. arch. Michal Rosa

ODS

Mgr. Petr Skokan

Volba pro město Trutnov


(Poslední aktualizace 24. června 2019)