Domů

Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny města Trutnova a Sportovních cen města Trutnova za rok 2018

Jako každoročně vyzývá město Trutnov příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ Trutnov písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů, kteří významně přispěli ke kulturnímu životu ve městě v roce 2018 nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně-společenských aktivitách. Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo kolektiv, cena může být udělena rovněž in memoriam.

Návrh na udělení kulturní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a bydliště kandidáta,
  • kulturní oblast,
  • konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
  • jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Příznivci sportu mohou písemně oznámit jména těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 2018 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat sportovní dění ve městě. Možné je také navrhnout jména handicapovaných sportovců a udělit cenu za mimořádný sportovní výkon.

Návrh na udělení sportovní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a bydliště kandidáta,
  • sportovní oblast,
  • konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
  • jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Návrhy je možno podat písemně do 31. 1. 2019 na podatelnu MěÚ Trutnov nebo e-mailem na adresu: podatelna@trutnov_cz.

Statut kulturní ceny města Trutnova a Statut sportovních cen města Trutnova najdete v plném znění na: www.trutnov.cz/mesto-trutnov/statuty-1


dsc08149.jpg