Domů

  
 
Souhrn předpisů města Trutnova zahrnuje platné obecně závazné
vyhlášky a nařízení města Trutnova, řády, statuty a zásady.

vyhlasky-a-narizeni.jpg statuty.jpg rady-a-zasady.jpg


Vyhlášky a nařízení
Obecně závazné vyhlášky města jsou v rámci samostatné půsbnosti města vydávány zastupitelstvem města na základě § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, nařízení města jsou pak vydávána v rámci přenesené působnosti radou města na základě § 11 tohoto zákona.

Statuty
Souhrn těchto předpisů stanoví pravidla pro jednání zastupitelstva města, pravidla správy městského parku, lesoparku, veřejných pohřebišť, smuteční obřadní síně. Dále obsahuje závazné postupy pro udělování cen města Trutnova.

Řády a zásady
Zásady jsou pak závazné organizační úpravy a postupy pro jmenovitou činnost popř. agendu. Všechny tyto předpisy jsou schvalovány Radou města Trutnova v odůvodněných případech zastupitelstvem města.