Domů

Pracovní skupina pro dopravu poprvé jednala

Nejen dopad výstavby dálnice D11, ale také oprava Špitálského mostu či situace s parkováním ve městě jsou témata, která město intenzivně řeší. Pro hledání smysluplných řešení na tyto otázky vznikla pracovní skupina, která se bude věnovat dopravě v Trutnově.

Své první jednání má za sebou nově utvořená Pracovní skupina pro dopravu zřízená při Komisi pro strategický rozvoj města Trutnova. Pracovní skupinu tvoří 10 členů z řad vedení města, úředníků, architektů a odborné veřejnosti. „Počet členů skupiny není uzavřen, uvítáme další aktivní zájemce o řešení problémů v dopravě z řad odborné veřejnosti,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Cílem této skupiny je řešení problémů v dopravě ve městě především v návaznosti na výstavbu dálnice D11 a předkládat návrhy v dopravní koncepci radě a zastupitelstvu města. „Vznik této skupiny je víc než na místě především v současné době, kdy je stavba dálnice D11 aktuálním tématem. Rozhodně se u nás projeví fakt, že v Polsku bude rychlostní komunikace svedena k našim hranicím, ale D11 bude dostavena o několik let později. Trutnov se musí připravit na řadu komplikací,“ říká starosta a dodává, „dovedu si představit, že jednou týdně bude na městský úřad dojíždět pracovník Ředitelství silnic a dálnic, kterému poskytneme potřebné prostory a zázemí tak, aby byl k dispozici našim občanům a jejich dotazům souvisejícím s výstavbou dálnice. Zkusíme jim takové řešení navrhnout.“

Dalšími tématy, která skupina na prvním jednání řešila, bylo zadání vytvoření plánu udržitelné mobility. Diskutovalo se také o úpravě Špitálského mostu v návaznosti na problematické křížení komunikace I. třidy a místní smíšené stezky. „Zde je nutné intenzivně jednat s ŘSD a neustupovat z požadavku na vytvoření náplavky podél Úpy. A to i za cenu, že se město na této akci bude finančně podílet. Na prvním místě je bezpečnost obyvatel a plynulá doprava,“ dodává trutnovský starosta.  

Hovořilo se také o situaci s parkováním ve městě a řešení parkoviště naproti trutnovské nemocnici či o opravě komunikace v ulici Nad Jezem. V neposlední řadě navrhla komise Odboru rozvoje města zajistit sčítání dopravy na 15 vytipovaných místech v rámci celostátního sčítání dopravy. To ukáže aktuální stav a intenzitu dopravy ve městě v číslech, se kterými se může dále pracovat v chystaných projektech.

TZ - Pracovní skupina pro dopravu poprvé jednala.pdf


Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz