Domů

Platba kartou na dalších pracovištích úřadu

Informujeme občany, že v rámci zlepšování služeb poskytovaných veřejnosti mají nově možnost platit kartou také na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel na Městském úřadě Trutnov a dále na našem detašovaném pracovišti, na registru vozidel oddělení dopravně správních agend.