Domů

Zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu a závěrečného účtu města

V souladu s ustanoveními zákona 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že aktuální schválený rozpočet včetně schválených rozpočtových opatření, aktuální střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách města Trutnova  na adrese

 https://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/rozpocet-mesta-trutnova

Do listinné podoby těchto dokumentů může veřejnost nahlédnout v inforecepci městského úřadu.

 

 V Trutnově dne 31.03.2017