Domů


Znak-bm.jpg

Obecně závazná vyhláška č.1/2019

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Trutnova