Domů

Návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2018

Zastupitelstvo města Trutnova bude na svém zasedání dne 24. června 2019 projednávat návrh závěrečného účtu města Trutnova za rok 2018. Připomínky k návrhu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 18. června 2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.

Úplné znění návrhu naleznete zde.