Domů

Nadační fond vypisuje stipendijní program pro získání personálu do trutnovské nemocnice

Město Trutnov zřídilo v loňském roce Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., který nyní vypisuje stipendijní program na získání nelékařského zdravotnického personálu do nemocnice. Na tuto aktivitu je ve fondu alokováno 960.000 korun. Minimálně 12 žadatelů tak může být při získání finančních prostředků úspěšných.

oblastni-nemocnice-trutnov-16-.jpg

Ve snaze podpořit zvyšování odborné úrovně a kvality poskytované zdravotnické péče v trutnovské nemocnici vypisuje městem zřízený Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., možnost získání stipendia. Zažádat o finanční prostředky mohou studenti absolventských ročníků 2019 studijního nebo vzdělávacího programu určeného k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka. „V současné době je stipendium vypsáno pro studenty oborů všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, radiologický laborant, fyzioterapeut a ergoterapeut,“ vysvětluje MUDr. Alena Kopecká, předsedkyně fondu.

Na stipendia je alokováno 960.000 korun, tudíž každý student může získat 60 až 80 tisíc dle dosaženého vzdělání. „Vyhrazené finance pokryjí stipendium minimálně pro 12 osob. Úspěšní žadatelé se zaváží nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v trutnovské nemocnici a setrváním v zaměstnání po dobu 36 měsíců,“ říká Helena Kubíčková, tajemnice nadačního fondu.

Žádosti se všemi náležitými přílohami, a to podepsanou smlouvou a potvrzením o studiu ne starším 30 dnů, mají zájemci doručit nejpozději do 28.02.2019 na adresu: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov. Obálka žádosti musí být viditelně označena „Stipendium“. Více informací poskytne Bc. Helena Kubíčková (telefon: +420 730 170 485, e-mail: kubickova.helena@trutnov_cz).

 
Směrnice_NF_ONTU_Stipendijni_program_SESTRY_2018_2019.pdf

Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy_2018_2019.docx

Žádost_o_poskytnutí_stipendia-2018-2019_final.doc

TZ - Nadační fond vypisuje stipendijní program pro získání personálu do trutnovské nemocnice.pdf

 
Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov_cz