Domů


01-radar.jpg

Městská policie Trutnov informuje o měření rychlosti vozidel na silnici I. třídy č. 14, v úseku, který se nachází v místě křižovatky se silnicí III. třídy č. 01413 a místní komunikací vedoucí do městyse Mladé Buky, okr. Trutnov. Měření je prováděno v rámci dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy.
 

Podkladem měření jsou tyto dokumenty umístěné v našem úložišti

 
MP Trutnov