Domů

Dar pro psí útulek

Psí útulek dostane krásný dárek pod stromeček! Na základě reklamního partnerství mu společnost ČEZ, a. s., poskytne finanční dar ve výši 60.000 Kč. Podmínkou bylo uzavření smlouvy o reklamě a propagaci, ve které se Útulek pro opuštěné a zatoulané psy v Trutnově zavázal umístit na svém oplocení reklamní banner společnosti ČEZ. Získané finanční prostředky budou použity na výdaje spojené s provozem psího útulku.

dar-pro-utulek.jpg