Domů

Oficiální úřední deska města Trutnova.
Dokumenty na této úřední desce najdete také
ve vestibulu budovy Městského úřadu (Slovanské nám. 165, Trutnov)

mestsky_urad_linka.gif

 
Registr veřejnoprávních smluv 
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
06.04.2018 06.04.2021 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 130/17
Trutnov trails, z.s., ze dne 20.03.20018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 15/18
SPARTAK TRUTNOV,z.s., ze dne 21.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.9/18
Mateřské centrum KAROlínka, z.s., ze dne 23.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 13/18
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 15.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.12/18
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 15.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 11/18
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 15.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 18/18
HC TRUTNOV, z.s., ze dne 14.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 10/18
Centrum inovací a podnikání Trutnov, z.s., ze dne 13.03.2018
Křivková Hana
06.04.2018 06.04.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.14/18
MFK Trutnov, z.s., ze dne 12.03.2018
Křivková Hana
10.01.2018 10.01.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/18
Trutínek - rodinné centrum, z.s., ze dne 09.01.2018
Křivková Hana
10.01.2018 pdf Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 156/17
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, ze dne 04.01.2018
Křivková Hana
09.01.2018 09.01.2021 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/18
SK Horní Staré Město, z.s., ze dne 05.01.2018
Křivková Hana
21.12.2017 21.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 182/17
TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z.s., ze dne 20.12.2017
Křivková Hana
20.12.2017 20.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 186/17
Hokejový klub DRACI, z.s., ze dne 18.12.2017
Křivková Hana
20.12.2017 20.12.2020 pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 187/17
MFK Trutnov, z.s., ze dne 18.12.2017
Křivková Hana
1 2 3 4 5 6      ››
Uložení písemností
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.05.2018 28.05.2018 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti pan Kačer Milan
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Milan Kačer má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost připravenou k vyzvednutí.
Podrazilová Eva
16.05.2018 28.05.2018 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti Šárközi Jiří
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Jiří Šárközi má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost připravenou k vyzvednutí.
Podrazilová Eva
14.05.2018 24.05.2018 pdf Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti pan Martin Štís
Odbor správní Městského úřadu Trutnov oznamuje, že pan Martin Štís má v inforecepci Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám. 165, uloženou písemnost připravenou k vyzvednutí.
Podrazilová Eva
11.05.2018 22.05.2018 pdf Uložení písemnosti - pan Ing. Vlastimil Vavřina, nar. 28.9.1962, trvale bytem Slovanské náměstí 165, Trutnov Myslivcová Iva
Veřejné vyhlášky
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
21.05.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška_13168
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici I/14 v ulici Krkonošská v obci Trutnov v místě okružní křižovatky silnice I/14, místní komunikace ul. Skřívánčí a ul. Obchodní, dle grafického znázornění v příloze.
Velebová Petra
21.05.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška 47354-2017
Rozhodnutí o povolení omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 638/1 v katastrálním území Suchovršice, obec Suchovršice a povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 638/1, katastrální území Suchovršice
Grundmannová Petra
21.05.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška 47449-2018
Rozhodnutí: Omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a umístění pevné překážky na pozemní komunikaci na p. p. č. 224 v k. ú. Petrovice u Strážkovic, obec Malé Svatoňovice
Myslivcová Iva
21.05.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška 47155-2018
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304 v obci Úpice, ul. Regnerova
Myslivcová Iva
21.05.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška 37443-2018
Rozhodnutí: Omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a umístění pevné překážky na pozemní komunikaci na p. p. č. 401/2 v k. ú. Strážkovice v Podkrkonoší, obec Malé Svatoňovice
Myslivcová Iva
21.05.2018 06.06.2018 Veřejná vyhláška 47271-2018
Rozhodnutí o povolení omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na pozemku parc. č. 526/4 v katastrálním území Bohuslavice nad Úpou, obec Trutnov a povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci na pozemku parc. č. 526/4, katastrální území Bohuslavice nad Úpou
Grundmannová Petra
16.05.2018 01.06.2018 Veřejná vyhláška 43111-2018
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/01415, III/3011, III/3012 a místních komunikacích v obci Trutnov, v částech obce Horní Staré Město, Dolní Staré Město, Střední Předměstí, Vnitřní Město a Poříčí v souvislosti s konáním akce "Olfin Car Trutnovský půlmaraton"
Myslivcová Iva
16.05.2018 01.06.2018 pdf Veřejná vyhláška - koupací sezóna 2018
Veřejná vyhláška - koupací sezóna 2018 monitorovací kalendář
Síč Tomáš
15.05.2018 31.05.2018 Veřejná vyhláška 45335-2018
Oznámení o zahájení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Bytový dům v obci Mladé Buky"
Grundmannová Petra
14.05.2018 30.05.2018 Veřejná vyhláška 45160-2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3012 ul. Poděbradova, náměstí T. G. Masaryka, ul. Žižkova a Husova v obci Úpice
Myslivcová Iva
14.05.2018 30.05.2018 Veřejná vyhláška 44799-2018
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v souvislosti s organizací cyklistického závodu MTB maraton Apache Jestřebí hory 2018
Myslivcová Iva
11.05.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška 39521-2018
Rozhodnutí: Omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na p. p. č. 989/2, 906/1 a umístění pevné překážky na pozemní komunikaci na p. p. č. 989/2 v k. ú. Petříkovice u Trutnova, obec Chvaleč
Myslivcová Iva
10.05.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška 73758-2018
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí, ul. Spojenecká
Myslivcová Iva
10.05.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška 43338-2018
Rozhodnutí o umístění stavby: Kabel nn pro připojení RO na p. p. č. 1165/1 v k. ú. Brusnice, obec Hajnice
Myslivcová Iva
10.05.2018 29.05.2018 pdf Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí
Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci dodatečného stavebního povolení pro stavbu "Chráničky pro optický kabel, Červený kopec, obec Trutnov - část obce Střední Předměstí"
Grundmannová Petra
1 2      ››
Prodej pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
05.09.2017 pdf Nabídka pozemků k výstavbě - starší nabídky
Nabídka 4 pozemků ve vlastnictví města Trutnova k výstavbě. Jedná se o pozemky v k.ú. Starý Rokytník, k.ú. Trutnov a k.ú. Lhota u Trutnova.
Možíšová Blanka
Pronájem pozemků
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
16.05.2018 01.06.2018 pdf Záměr města - pronájem pozemků - usnesení RM 10-2018
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 14. května 2018
Šitinová Dagmar
10.05.2018 27.05.2018 pdf Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 10-2018
Usnesení Porady vedení města Trutnova ze dne 9. května 2018.
Šitinová Dagmar
Prodej nemovitostí
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.01.2018 04.06.2018 pdf Prodej č.p. 18 Voletiny Trutnov restaurace
ZM č. 2017-172/5 ze dne 11.12.2017
Košťálová Blanka
Pronájem nebytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
16.05.2018 01.06.2018 pdf Školní 13, Martin Lička.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
16.05.2018 01.06.2018 pdf Poříčská 360 převod NS _Jiří Dvořák.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
16.05.2018 01.06.2018 pdf Krakonošovo nám. 16, Blanka Horáková.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání
Machová Blanka
16.05.2018 01.06.2018 pdf Národní 199, společná NS _TSUT a OFS a ČUS.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - uzavření společné nájemní smlouvy
Machová Blanka
20.02.2018 20.07.2018 pdf Pronájem nebytových prostor_starší nabídky 2018-02-20.pdf
Pronájem prostor sloužících podnikání - starší nabídky. Aktualizováno 20.02.2018
Machová Blanka
Pronájem bytů
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
03.05.2018 08.06.2018 Pronájem bytu Barvířská čp. 27
Usnesení Rady města Trutnova ze dne 02.05.2018.
Illnerová Alena
Výběrová řízení
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
03.05.2018 30.05.2018 Výběrové řízení na obsazení místa úředníka oddělení ochrany životního prostředí a vodního hospodářství na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov_40020_2018
Úředník oddělení ochrany životního prostředí a vodního hospodářství na Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.
Tommová Renáta
Dražby a exekuce
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
15.05.2018 13.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 EX 981/17-22
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
15.05.2018 04.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 047 EX 2/17-56
Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, vydává opravu usnesení o nařízení dražebního jednání.
Podrazilová Eva
15.05.2018 07.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 211 EX 171/16-27
Soudní exekutor Mgr. Petr Pelikán, Exekutorský úřad Pardubice, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
15.05.2018 14.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 192 EX 823/15-84
Soudní exekutor Mgr. Veronika Jakubovská, Exekutorský úřad Kutná Hora, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
15.05.2018 11.07.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 111 EX 3939/13-60
Soudní exekutor JUDr. Igor Olma, Exekutorský úřad Svitavy, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 14.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 197 EX 1887/16-147
Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 23.05.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 083 EX 51/18-19
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 13.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 111 EX 2010/17-33
Soudní exekutor JUDr. Igor Olma, Exekutorský úřad Svitavy, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 06.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 156 EX 151/16-70
Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius, Exekutorský úřad Praha-západ, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 13.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 197 EX 92184/13-66
Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 06.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 158 ED 1/18-6
Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 12.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 168 EX 1955/12-97
Soudní exekutor Mgr. Petr Micka, Exekutorský úřad Rokycany, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
03.05.2018 29.05.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 140 EX 00070/16-142
Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
17.04.2018 07.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 203 EX 40296/17-34
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, vydává usnesení o nařízení dražební vyhlášky.
Podrazilová Eva
17.04.2018 19.06.2018 pdf Dražební vyhláška č.: 098 EX 01108/09-110
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul, Exekutorský úřad Praha 9, vydává usnesení o opakovaném dražebním jednání.
Podrazilová Eva
1 2      ››
Ostatní zprávy
Úřední deska (od - do) Název a anotace Zodpovídá
17.05.2018 14.06.2018 pdf Aukční vyhlášky HTU_012 a 013_2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje na den 17. 05. konání aukcí. Jedná se o prodej movitých věcí (viz příloha)
Majerová Kristina
14.05.2018 01.06.2018 pdf Přerušení dodávky elektřiny 01.06.2018
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 01. června v Trutnově - Dolním Předměstí (viz příloha).
Majerová Kristina
14.05.2018 31.12.2018 doc Dobrovolný svazek obcí KVM_oznámení
Oznámení DSO KVM o povinně zveřejňovaných dokumentech
Majerová Kristina
11.05.2018 01.06.2018 pdf Přerušení dodávky elektřiny 31.05.2018
ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny dne 31. května v Trutnově - Studenci a Stříteži (viz příloha).
Majerová Kristina
09.05.2018 08.06.2018 pdf dražební vyhláška.pdf
Dražení vyhláška - dlužník SJM Jarolín Dušan JUDr. a Jarolínová Markéta Ing.
Ryšavá Martina
09.05.2018 25.05.2018 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a psů na území obce Trutnov
Morávková Eva
02.05.2018 01.06.2018 pdf SPÚ_nabídka_nepronajatého_majetku.pdf
Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
Ryšavá Martina
07.03.2018 09.07.2018 pdf Ztráty a nálezy - vyhlášení nálezů
Oznámení o nálezu věcí a zvířat na území obce Trutnov
Morávková Eva
08.01.2018 31.12.2018 pdf Oznámení dobrovolného svazku obcí KVM
Povinně zveřejňované dokumenty dobrovolného svazku obcí Královská věnná města (viz příloha).
Majerová Kristina
31.03.2017 pdf Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova.pdf
Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu města Trutnova
Daňková Ilona
22.03.2017 22.03.2022 Královská věnná města - povinně zveřejňované informace - návrh rozpočtu, rozpočtový výhled
KVM - povinně zveřejňované informace
Tommová Renáta
06.01.2017 pdf Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice a Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 Územního plánu Zlatá Olešnice na udržitelný rozvoj Hospodková Michaela