Domů

Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny města Trutnova a Sportovních cen města Trutnova za rok 2017

Jako každoročně vyzývá město Trutnov příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ Trutnov písemně oznámili jména jednotlivců nebo kolektivů, kteří významně přispěli ke kulturnímu životu ve městě v roce 2017 nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturně společenských aktivitách. Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo kolektiv, cena může být udělena rovněž in memoriam. Návrh na udělení kulturní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- kulturní oblast,
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele.


Příznivci sportu mohou písemně oznámit 
jména těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 2017 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat sportovní dění ve městě. Nově je také možné navrhnout jména handicapovaných sportovců a udělit cenu za mimořádný sportovní výkon. Návrh na udělení sportovní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- sportovní oblast,
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Návrhy je možno podat písemně do 31. 1. 2018 na podatelnu MěÚ Trutnov nebo e-mailem na adresu: podatelna@trutnov_cz.
Statut Kulturní ceny města Trutnova a Statut Sportovních cen města Trutnova najdete v plném znění na: http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/statuty-1