Domů

Chodník v Babí

Město Trutnov v rámci přípravy investiční akce "Trutnov - chodník Babí u Trutnova" zajistilo úpravu projektové dokumentace v návaznosti na připomínky vznesené v uvodním kole projednávání. Projekt upravený na základě obdržených připomínek bude představen občanům na veřejném jednání, které se uskuteční

v pondělí 16. října 2017 od 16:00 

v budově bývalé školy na Babí (čp. 126). Zveme tímto veřejnost k účasti na jednání.

Situace širších vztahů
situacni-vykres-sirsich-vztahu-koncept-22092017.jpg

Zdroj: Projektová dokumentace "Trutnov - chodník Babí u Trutnova", DiK Janák, s.r.o., Trutnov

Dokumentace pro územní řízení je k dispozici k nahlédnutí na Odboru rozvoje města (Ing. David Jelínek), kancelář č. dv. 415, 4. patro budovy MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov nebo na těchto internetových stránkách.

Katastrální situační výkres 1-5-KONCEPT-22092017.pdf
Koordinační situační výkres 1-5-KONCEPT-22092017.pdf
Situační výkres širších vztahů-KONCEPT-22092017.pdf
Vzorové příčné řezy-KONCEPT-22092017.pdf