Domů

Částečná uzavírka v ul. Petříkovická

Informujeme o částečné uzavírce silnice II/301 v ul. Petříkovická mezi křižovatkou silnic II/301 s I/14, na konec obce Trutnov, a to z důvodu oprav.
V omezeném úseku bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí signalizačního zařízení. Průjezd vozidel IZS bude umožněn

Uzavírka platí od 21.3. do 13.5.2018